REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Kiteen Huonekalutehdas Oy

Y-tunnus: 0836454-6

Postiosoite: Kiteentie 89, 82500 KITEE

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Nimi: Kiteen Huonekalutehdas Oy / markkinointiosasto

Sähköposti: [email protected]

 

3. Rekisterin nimi

 

Kiteen Huonekalutehdas Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisteröidynoikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön sähköpostitse tai postitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Kiteen Huonekalutehdas Oy

Kiteentie 89,

82500 KITEE

puh. 0400 211 055

[email protected]